Inšpekcie predstavujú dôležitý nástroj pre komplexné zhodnotenie stavu technických zariadení a štruktúr. Ich hlavnou úlohou je posúdenie stavu a možných havarijných situácií, čím prispejú k zabezpečeniu bezpečnosti a optimálnemu fungovaniu.

Umožňujú detailné zhodnotenie štrukturálnych zmien či únavy materiálu, čo je kľúčové pre prevenciu a identifikáciu potenciálnych problémov. Ich pravidelnosť umožňuje dlhodobé monitorovanie a diagnostiku stavu zariadení.

Naša schopnosť vykonávať merania v ťažko dostupných miestach je neoceniteľná, umožňuje nám precíznu analýzu tam, kde iné metódy môžu naraziť na obmedzenia.

  • komplexné posúdenie technického, prípadne havarijného stavu
  • posúdenie štrukturálnych zmien alebo únavy materiálu

  • pravidelná alebo preventívna inšpekcia
  • merania v ťažko dostupných miestach

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Naša firma je lídrom v využívaní dronov pre presné mapovanie.

Drony Deros © 2024. Všetky práva vyhradené.