Určené na precízne a komplexné mapovanie prostredia z výšky, LiDAR – Letecké skenovanie je revolučná služba využívajúca pokročilú technológiu dronov.

Tento vysoko presný systém skenovania poskytuje detailné a presné informácie, čo umožňuje efektívne vytváranie digitálnych modelov terénu a povrchov. Ideálny nástroj pre širokú škálu odvetví, LiDAR zabezpečuje precízne mapovanie, či už ide o stavebníctvo, urbanizmus, energetiku alebo ochranu životného prostredia. Jeho schopnosť vytvárať 3D modely a presné údaje o výške stromov či množstve drevenej hmoty je neprekonateľná, čo ho robí nenahraditeľným nástrojom pre presné a dôkladné zmapovanie a analýzu prostredia.

LiDAR otvára dvere k inovácii a presnosti vo všetkých odvetviach, kde presné a detailné mapovanie je kľúčové.

Lidar sken

  • projektovanie a inžinierska činnosť
  • územné plánovanie a urbanizmus
  • mapovanie miest a obcí, GIS
  • energetika (letecké skenovanie elektrických vedení)
  • 3D modelovanie

  • tvorba digitálnych modelov terénu (DTM)
  • tvorba digitálnych modelov povrchu (DSM)
  • Skenovanie lesov – určenie množstva drevenej hmoty, počítanie počtu stromov, identifikácia ročného prírastku, meranie výšky stromov…

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Naša firma je lídrom v využívaní dronov pre presné mapovanie.

Drony Deros © 2024. Všetky práva vyhradené.