Termovízia, využívajúca pokročilú termálnu technológiu, je dôležitým nástrojom na identifikáciu a analýzu tepelných signálov vo viacerých odvetviach.

Táto služba ponúka presné a spoľahlivé inšpekcie fotovoltických elektrární, umožňuje efektívne monitorovanie a diagnostiku rozvodov vysokého napätia a je nenahraditeľná pri identifikácii tepelných únikov a zatekaní vo viacerých typoch štruktúr, vrátane budov, priemyselných komplexov či strech. Okrem toho dokáže efektívne detegovať úniky kvapalín a plynov v technickej infraštruktúre a zariadeniach, čo je kľúčové pre prevádzkovú bezpečnosť.

Termovízia tiež umožňuje lokalizáciu skrytých požiarov na skládkach odpadu, čím prispieva k ich rýchlemu odhaleniu a potláčaniu. Táto technológia je neoceniteľným prostriedkom pri zabezpečovaní bezpečnosti, diagnostike a prevencii problémov v rôznych odvetviach, kde tepelné signály môžu naznačovať potenciálne riziká alebo nedostatky.

  • inšpekcie fotovoltických elektrární
  • inšpekcie rozvodov vysokého napätia
  • identifikácia tepelných únikov a zatekania (strechy, budovy, priemyselné komplexy)

  • detekcia únikov kvapalín a plynov na zariadeniach technickej infraštruktúry, tepelných alebo plynárenských zariadeniach
  • lokalizácia skrytých požiarov na skládkach odpadu

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Naša firma je lídrom v využívaní dronov pre presné mapovanie.

Drony Deros © 2024. Všetky práva vyhradené.