Martin T.

“Firmu sme vopred kontaktovali, aby sme sa informovali o ich službách a boli veľmi ochotní nás oboznámiť s celým procesom ich prác a zodpovedať na naše otázky, následne prišli v dohodnutom čase a odviedli kvalitnú prácu. Ďakujeme”

Naša firma je lídrom v využívaní dronov pre presné mapovanie.

Drony Deros © 2024. Všetky práva vyhradené.